The making of beauty

I just love beautiful things around me. The word "beautiful" is very relative term and for everybody it means something else. What does it mean to me? I see beauty in many things - the pretty patina on the old piece of furniture, in pretty little details, which makes our world. I see the beauty in my little cute furbabies, which I love so much. Oh... and in fresh flowers too... They make my day!


Mám rada krásne veci a rada sa nimi obklopujem. Slovo "krása" je ale veľmi relatívny pojem a pre každého znamená niečo iné. Ja vidím krásu v mnohých veciach - v patine, ktorá zdobí staré kusy nábytku, v detailoch, ktoré robia náš svet. Vidím krásu v mojich malých rozotmilých chlpáčikoch, ktorých tak milujem. Och, a áno... v čerstvých kvetoch tiež..

My little-big furbaby always makes me smile

Magical moment during the cleaning

New pretty treasure

People are forgetting to be happy from the little things in this modern world. They live in stress and they forget, how beautiful can be sunset or fresh summer rain! I always have to work on something, because this is my life - my everyday therapy. I adore little changes and finding new treasures.

Ľudia sa zabúdajú v tomto modernom svete tešiť z maličkostí. Žijú v strese, neustále sa mračia a už možno ani nevedia, aký nádherný môže byť západ slnka či svieži letný dážď. Ja vždy na niečom musím pracovať - pretože toto je môj život a moja každodenná terapia. Zbožňujem malé zmeny a hľadanie nových pokladov.
Pretty little details

The beauty doesn´t have to be something what is only the perfect. This is philosophy of Shabby Chic style - open your eyes and find the beauty there, where the other people can´t see her...

Krása nemusí byť len niečo dokonalé. A práve toto je filozofia Shabby Chic štýlu - otvorte svoje oči a nájdite krásu tam, kde ju nevidia ostatní...
Cinamon cutie pie is sleeping on my bed
Fine and floral


Devote to the Shabby Chic style mean be alive for me.

Venovať sa Shabby Chic štýlu pre mňa znamená žiť.

 M.