Just some photos...

Pôvodne som toho pre vás plánovala viac, no pre menší úraz, ktorý som utrpela pri záchrane mainského mývala pred naším nemeckým ovčiakom Buddym. Buddy si chcel s Charlieho urobiť večeru, zatiaľ čo tá bláznivá a hlúpa mačka sa rozodla, že s ním bude bojovať. Bola to veľká dráma! Teraz je držanie fotoaparátu a písanie pre mňa trošku problematické, keďže som ich musela oddeliť. Ale aspoň sa cítim ako hrdina, pretože to všetci prežili. Preto sa s  vami podelím aspoň o to, čo som stihla :) Momentálne sa snažím vniesť trošku Shabby Chic štýlu do našej obývačky...

I originally planned more for you, but I had a little accident, when I  had to  save maine coon Charlie before our german shepperd Buddy. Buddy wanted to eat our Charlie, and this stupid and crazy kitty wanted to fight with him. It was a big drama! Now, I can´t hold camera in my hands and writing is little problematic for me, because I had to stop it. Btw, I feel like a hero now :) So I just want to share with photos, which I took before the accident. Now I´m trying to bring a little bit of Shabby Chic style into our living room...
Prajem vám krásny a slnečný týždeň! Ďakujem za všetky komentáre a každú milú návštevu.

Have a beautiful and sunny week! Thank you for all lovely comments and every nice visit.

xoxo

M.