THANK YOU, LAURIE SHOEMAKER!

Je úžasné mať priateľov, ktorí pri vás stoja.
S ktorými môžete zdieľať svoju radosť i smútok.

Aj keď sú ďaleko za oceánom.

Keď mi dorazil balíček až z ďalekého Michiganu, bola som šťastná, dojatá a zároveň smutná.
Smutná pre to, že som nemohla objať človeka, ktorý mi ho poslal.

ĎAKUJEM Laurie!

Za všetko...


It´s amazing to have friends, who support you.
Friends, with whom you can share your joy and sorrow.

Although they are far across the ocean.

When my package arrived from far Michigan, I was happy, thrilled and sad at the same time.
Sad for that, I could not hug a person who sent it to me.

THANK YOU, my dear Laurie

For everything... 


 Krásne poklady od Laurie...

A lot of pretty treasures from Laurie...


Laurie mi poslala aj výtlačok časopisu Country Style Gardening, v ktorom sa nachádza článok a fotografie z jej vlastnej čarovnej záhrady...

Laurie sent mi one copy of Country Style Gardening magazine, where is article and lovely photos from her charming garden...
"Srdiečko Nádeje ", ktoré vyrobila Laurie. Milujem ho.

"Heart of Hope" by Laurie. I love it.


 Srdiečku som našla dokonalé miesto vedľa nástenky.

Heart is hanging next of my mood board.


Krásne detaily.

Pretty details.
V poslednom príspevku som písala o tom, že na nástenke visí malý kúsok mojej obľúbenej látky od Rachel Ashwell - Somerset. Laurie na to nezabudla a poslala mi veľký kus z tejto krásky.

In my last post I wrote, that I have on my moodboard a little piece of my favorite fabric, Somerset.
Laurie didn´t forget on it and sent me a big piece of this beauty.


Nie je nič krajšie, než darčeky darované s láskou a z úprimného priateľstva.
Ďakujem za to, že ešte stále existujú ľudia s takým veľkým srdiečkom ako je Laurie.

Prajem vám krásne jarné dni!

There is nothing more beautiful than gifts donated with love and from sincere friendship. I´m thankful for that there are still people with a such big heart like Laurie.

Dear Laurie, your gift will bring me a sunshine to my every day.
Wish you a lovely spring days!

Hugs and kisses to all!

M.