COPYRIGHT

Všetky uverejnené články a fotografie sú vlastníctvom autora (t. j. Michaela Búranová), ak nie je uvedené inak. Prosím, nekopírujte ich bez môjho vedomia. Rešpektuje prosím moje autorské práva. 


V prípade záujmu o fotografie alebo spoluprácu ma prosím kontaktujte na
houseof30roses@gmail.com

Za pochopenie vopred ďakujem.All articles and photos are the property of the author (Michaela Buranova), unless stated otherwise. Please, do not copy them without my permission. 
  
In case of interest, contact me on my e-mail:
houseof30roses@gmail.com

Thank you.